Pierwszym zadaniem członków Stowarzyszenia jest fiskalizacja.

>>Pierwszym zadaniem członków Stowarzyszenia jest fiskalizacja.

Pierwszym zadaniem członków Stowarzyszenia jest fiskalizacja.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień i obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przedsiębiorcy muszą wprowadzić kasy na swoich myjniach.

Temat ten jest obecnie najbardziej niepokojącym tematem w branży. W śród przedsiębiorców krąży wiele informacji, które często nie są prawdziwe. Powstał chaos informacyjny.

Stowarzyszenie Myjnie Polskie od początku swojej działalności postawiło sobie za priorytet pomoc przedsiębiorcom z branży w przejściu procesu fiskalizacji jak najłagodniej.

Członkowie Stowarzyszenia mają świadomość, że proponowane zmiany przez Ministerstwo Finansów są konieczne natomiast nie ze wszystkimi zapisami rozporządzenia się zgadzają.

W związku z powyższym prowadzone są działania mające na celu zadbanie o właściwy proces fiskalizacji branży. W tej sprawie pojawiła się również interpelacja na stronie sejmu: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CEKAUA

Duże zaangażowanie i ogrom pracy członków Stowarzyszenia wpłynęło na decyzję Ministerstwa Finansów o zmianie terminu fiskalizacji z 1 lipca 2022 r. na 1 październik 2022 r.

Sprawą, która nadal budzi wiele kontrowersji w temacie jest fiskalizacja urządzeń peryferyjnych. Mamy tu na myśli między innymi odkurzacze.

Dla właścicieli myjni koszt zakupu i montażu kas fiskalnych na tych urządzeniach jest nieopłacalny z uwagi na bardzo niskie przychody z urządzeń peryferyjnych.

Ta sytuacja może doprowadzić do likwidacji urządzeń peryferyjnych na myjniach.

By | 2022-12-05T12:18:35+00:00 Lipiec 28th, 2022|Blog|Możliwość komentowania Pierwszym zadaniem członków Stowarzyszenia jest fiskalizacja. została wyłączona

About the Author: